Fotograf
Peter Steen

Reklam- och industrifotografering med erfarenheter av uppdrag från hela världen.

Oftast fokus på:

Oavsett bransch jag jobbar med ingår nästan alltid miljöporträtt av personer med anknytning till uppdraget som en naturlig del. Jag försöker ofta, inte minst i fotograferingar av mer teknisk karaktär, att införliva människor på ett kreativt och naturligt sätt, något som många gånger gör bilderna mer tilltalande.

Huvudinriktningen för vår verksamhet har sedan länge varit reklam- och industrifotografering i alla dess former. Våra bilder används ofta för verksamhetsberättelser, webbsidor, kundtidningar, jättevepor, annonser, utställningar, dekoration och andra professionella behov. Hög kvalitet och noggrannhet i alla led i vårt arbete har alltid varit prioriterat för oss. Våra uppdragsgivare hittas i huvudsak bland stora svenska bygg- och anläggningsföretag samt välkända svenska och utländska exportföretag. För dem har vi fotograferat referenser, projekt och människor i Sverige och ca 100 andra länder runt om i världen. Värdefulla erfarenheter som kommer dig som beställare till nytta.

Bildbehandling – Det viktiga efterarbetet

Stor noggrannhet och omsorg läggs i den bildbehandling och originalframställning som följer efter varje fotografering. Utvalda motiv justeras manuellt, optimeras, retuscheras innan de levereras digitalt.

Landfäste Ropsten justerad
Landfäste Ropsten ojusterad
Returpunkten Solna C justerad
Returpunkten Solna C ojusterad
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Content is protected. Right-click function is disabled.